L’Ajuntament de València dóna suport a la auntomía personal

COCEMFE València desenvoluparà durant el 2021 el projecte Foment de l’autonomia personal , amb el qual prestarà un conjunt de serveis a persones amb gran discapacitat física i orgànica, oferint-los la possibilitat de realitzar de manera independent aquelles activitats per a les quals requereixen ajuda de tercera persona, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, l’autonomia personal i la inclusió social i poder afavorir així la permanència en l’entorn en el qual desenvolupen la seua vida.

Aquest projecte s’executarà gràcies a la subvenció de 10.482 euros procedent de la Convocatòria de Subvencions per a la realització de projectes d’Intervenció en l’Àmbit de l’Acció Social de l’Ajuntament de València, entre altres que rep COCEMFE València.

En aquest projecte es prestaran un conjunt de serveis integrats individualitzats, oferint a la persona la possibilitat de realitzar de manera independent aquelles activitats per a les quals requereix suport, de la qual no pot disposar per altres mitjans; activitats de la vida diàries bàsiques AVDB (relacionades amb l’acte-manteniment i que inclouen tant la cura personal com la neteja personal, bany, alimentació, vestit, etc., com a la mobilitat dins de la llar); activitats de la vida diària instrumentals AVDI (compres, neteja, cura i manteniment de la casa, cuidat de la roba, realització de gestions i tràmits, preparació de menjar, ús de manera autònoma del transport i telèfon, maneig de diners i control de medicació, etc.) i activitats de la vida diària avançades AVDA (acompanyament en el manteniment de relacions socials i interpersonals, educació, oci i temps lliure, etc.).