Skip to content

Normativa d’aplicació vigent

LEGISLACIÓ SOBRE TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I ALTRES
LEGISLACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
LEGISLACIÓ SOBRE SUBVENCIONS, FISCALITAT I COMPTABILITAT
LEGISLACIÓ SOBRE LA NORMATIVA JURÍDICA DE LES ASSOCIACIONS
LEGISLACIÓ BÀSICA SOBRE DISCAPACITAT
LEGISLACIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT
LEGISLACIÓ SOBRE DEPENDÈNCIA
LEGISLACIÓ SOBRE VOLUNTARIAT
LEGISLACIÓ SOBRE ACCESSIBILITAT
LEGISLACIÓ SOBRE PRESTACIONS I PENSIONS