COCEMFE València ha dut a terme el Programa d’Autonomia Personal i Vida Independent per a persones amb gran discapacitat

COCEMFE València ha dut a terme durant 2018 un programa dirigit a persones amb gran discapacitat, atenent a les seues necessitats sociosanitàries, millorant així la seua qualitat de vida.

El programa “Autonomia personal i vida independent per a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica”, s’ha dut a terme gràcies a la subvenció de 45.510EUR procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre a finals de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, entre altres subvencions.

El programa ha promogut l’autonomia personal a 38 persones amb discapacitat física i/o orgànica en situació de dependència, a través de la prestació de 2.770 serveis que han omplit els suports necessaris per al desenvolupament de les activitats de la vida diària tant a nivell personal, sanitari, social, laboral, etc; serveis de suport en activitats de la vida diària bàsiques i avançades, serveis de suport psicològic individual i grupal, serveis de teràpia ocupacional i serveis de transport adaptat.