COCEMFE València ha dut a terme el Programa de Descans i Suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència

COCEMFE València ha dut a terme durant 2018 un programa dirigit a familiars cuidadors de persones amb discapacitat, atenent a les seues necessitats sociosanitàries, millorant així la seua qualitat de vida.

El programa “Descans i suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència”, s’ha executat gràcies a la subvenció de 41.616EUR procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre a finals de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El programa ha enfocat el seu treball en la millora de la qualitat de vida de les famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència, alleujant la sobrecàrrega física, psíquica i emocional d’estes i que ha repercutit positivament en la vida de les pròpies persones amb discapacitat.

En aquest programa s’han prestat 2.538 servicis professionals, integrals i especialitzats a 38 famílies cuidadores, sempre dins de l’entorn propi i amb intervencions que han potenciat el seu desenvolupament personal; servici d’atenció social, de suport i descans dins i fora del domicili familiar, i de suport psicològic individual i grupal.