Incorpora de la “Caixa” facilita 831 ocupacions a persones en risc d’exclusió a València, un 6,4% més que l’any anterior

  • Durant l’any 2018, el programa d’integració laboral de persones amb especials dificultats per a trobar ocupació ha crescut gràcies a la col·laboració de 311 empreses valencianes en este projecte de responsabilitat social.
  • “La Caixa” ha renovat l’acord de col·laboració per a desenvolupar el programa amb 11 entitats socials de València dedicades a la integració laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, com a persones amb discapacitat, jóvens en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, parats de llarga duració i exreclusos, entre altres.
 

València, 05 de febrer de 2019. 

El programa d’integració laboral de la “Caixa”, Incorpora, va facilitar 831 llocs de treball a persones vulnerables a València al llarg de 2018, enfront dels 781 de 2017 (+6,4%) . Açò ha sigut possible gràcies a la implicació de 311 empreses valencianes en este projecte de responsabilitat social.

De les 831 insercions realitzades durant 2018 a través del programa Incorpora a València, 359 han sigut dones i 472, hòmens. A més, 289 de les insercions han sigut de persones amb alguna discapacitat, i 542 de persones en risc o situació d’exclusió.

” La Caixa” acaba de renovar l’acord de col·laboració per a desenvolupar el programa Incorpora amb 21 entitats socials de la Comunitat Valenciana dedicades a la integració laboral de persones amb especials dificultats per a trobar treball. En concret, a València són 11 les entitats col·laboradores amb el programa: Consorci Pactem Nord Burjassot (entitat coordinadora) ; ASPRONA; Bona Gent; Fundació ADSIS València; Fundació EIFOR-XABEC; Nova Feina València; COCEMFE València; Fundació Nova Terra; Fundació La Mercé Migracions València; Consorci Pactem Nord Puçol; Fundació Secretariat Gitano València (esta última entitat renova conveni a nivell estatal) 

Incorpora oferix a les empreses un servei gratuït d’assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social, en este cas centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat, com a persones amb discapacitat, jóvens en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, parats de llarga duració i exreclusos, entre altres. 

Incorpora té com a principal objectiu tendir ponts entre les empreses i les entitats socials que es dediquen a la integració laboral a fi de crear un clima d’enteniment i col·laboració entre ambdós que redunde en oportunitats per als que més ho necessiten.

Els tècnics d’inserció laboral, figures clau.

El tècnic d’inserció laboral és una figura essencial en el programa Incorpora. D’ell depén l’èxit tant de la persona contractada com de l’empresa contractant. En el cas de València, s’ha creat una xarxa amb 25 d’estos professionals. 

La inserció de cada persona en el mercat laboral constituïx un procés personalitzat que inclou actuacions simultànies i posteriors a la contractació. Entre les tasques que realitzen els tècnics d’inserció laboral s’inclouen la prospecció d’empreses, el seguiment del procés de formació del beneficiari, l’acompanyament laboral de les persones insertades, la solució dels possibles conflictes que puguen sorgir en el marc de la relació laboral i el foment de la col·laboració de noves empreses amb el programa.