Sessió de febrer de la Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es va reunir telemàticament el dia 2 de febrer de 2021. Es van tractar els següents temes:

Es va informar sobre la resposta rebuda de la regidoria de Participació Ciutadana donant trasllat a la Delegació de Gestió d’Obres d’Infraestructures, de la nostra petició sobre l’execució incompleta del projecte Fer accessibles les voreres del carrer Navarro Cabanes.

Es va informar que ja s’ha solucionat el problema d’accés a la biblioteca de platja del Cabanyal, havent-se eliminat l’escaló que existia, com havíem sol·licitat reiteradament, i habilitat l’accés amb la passarel·la acabada en rampa.

Es va informar sobre la primera reunió del Consell Consultiu de l’EMT i es van preparar els temes a tractar en la següent, especialment les noves marquesines, problemes en parades i l’adequació al nou Reglament d’algunes qüestions dels conductors i dels seients. Es va valorar molt positivament la informació sobre parades aportada per algunes membres i es va animar a tots a recollir, especialment als de València.

Es va valorar positivament l’informe elaborat sobre problemes en passos de vianants en la zona Av. Tarongers-C/ Fausto Elio i es va acordar enviar-ho amb escrit a la regidoria d’Urbanisme.

Es van comentar detalls de l’última opció coneguda d’assegurança per a cadires de rodes i VMP per a PMR. Tractarem de fer una recopilació de la informació de què disposem.

Es va informar de la posada en marxa hui mateix, en la web de l’Ajuntament de València, dels tràmits per a sol·licitar l’accés a l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) ’Ciutat Vella Nord’. Ja es pot cursar la sol·licitud, però no hi ha termini tancat, es podrà cursar sempre. Està previst que a l’abril (data per determinar) s’aplicarà ja la restricció d’accés. Les PMR titulars de targeta d’estacionament (no sols de València, sinó de qualsevol lloc) podran sol·licitar autorització per a un accés permanent amb un vehicle de la seua lliure elecció, com sol·licitem des de la Comissió, acompanyant còpia del DNI i de la targeta d’estacionament. Informarem més àmpliament a les associacions.

Es va informar del correu rebut de Fundació ONCE sobre un sistema de gestió i localització d’aparcaments reservats o altres estacionaments permesos per a persones amb mobilitat reduïda, amb l’objectiu que la persona usuària puga desplaçar-se de manera ràpida i eficient, sense necessitat de consultar diferents webs o aplicacions (http://www.park4dis.org).

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es reuneix normalment els primers dimarts de mes i està oberta a la participació de totes les associacions membres.

Disposa del següent correu electrònic: accesibilidad@cocemfevalencia.org