Sessió de novembre de la Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València

Sessió de novembre de la Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es va reunir telemàticament el dia 2 de novembre de 2021. Es van tractar els següents temes:

Sobre el metre, s’ha instal·lat una botonera prototip pilot en un ascensor de Xátiva, amb bona accessibilitat.

En EMT s’està preparant la campanya conjunta amb les entitats del Consell Consultiu per a fomentar l’ús del transport públic, havent participat en la presentació i valoració dels projectes per les possibles adjudicatàries.

Es va informar de la nova reunió mantinguda en la Comissió d’Accessibilitat del Consell Municipal de la Discapacitat seguint amb el treball de redacció de l’esborrany de l’Ordenança Municipal d’Accessibilitat Universal de València.

Es va revisar l’escrit preparat per al regidor de Platges, sobre la valoració del servei d’ajuda al bany en els punts accessibles de la platja de València durant aquest estiu i amb propostes de millora per a la pròxima campanya.

Es va tractar el tema de l’accés a la APR (Area de prioritat Residencial) Ciutat Vella Nord, que ja s’ha posat en funcionament, amb el control de les matrícules per cambres, en fase informativa sense sancions, però està previst que l’1 de desembre comence ja la fase operativa i se sancione als vehicles que no hagen tramitat l’autorització a la qual tinguen dret. Es va recordar que les persones titulars de la targeta d’estacionament PMR poden sol·licitar autorització per a un accés “permanent” amb un vehicle de la seua lliure elecció, que podran canviar des de l’app o l’aplicació web específiques amb el codi d’identificació i la clau d’accés que se’ls envia. Tota la informació està en la web de l’Ajuntament.

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es reuneix normalment els primers dimarts de mes i està oberta a la participació de totes les associacions membres. Disposa del següent correu electrònic: accesibilidad@cocemfevalencia.org