Quí som

COCEMFE Valencia

COCEMFE València, es va constituir en 1994 per un grup d’associacions de discapacitat física de la Província de València a fi de defendre els drets de les persones amb discapacitat física. En 1995, es realitza el registre oficial de l’entitat i es comencen a gestionar projectes d’intervenció social i laboral dirigits al col·lectiu de discapacitat física i orgànica. En 2007 COCEMFE València és declarada Entitat d’Utilitat Pública. El seu àmbit territorial d’actuació és Provincial, està integrada en COCEMFE Comunitat Valenciana i actualment conta amb 42 associacions federades, que sumen 17 patologíes distintes, amb una representació de més de 7.715 personas en tota la Província.

COCEMFE-València és una entitat, les accions diàries de la qual s’executen amb una elevada vocació de servei a les associacions que ens integren, estenent-se a les persones amb discapacitat física de la província de València, Es manifesta mitjançant la pràctica dels següents principis:

 • Esperit de servei, com a valor fonamental bàsic.
 • Creativitat en innovació, part del nostre repte diari per a la millora contínua.
 • Integritat i compromís sincer i permanent de practicar una relació honesta i fidel.
 • Comunicació interna i externa, comuniquem tots de manera senzilla, precisa oportuna i personalitzada.
 • Excel·lència, treballar perquè l’entitat existisca en una cicle de millora contínua.
 • Responsabilitat social, que totes les nostres activitats tinguen repercussions positives en la societat.
 • Millora contínua, l’eficàcia i obtenir el màxim partit dels recursos que l’entitat posseeix.

Missió

Representació, assessorament i suport a les associacions federades de persones amb discapacitat física i orgànica de la Província de València. La nostra intenció és la de defensar i ampliar la igualtat de les persones amb discapacitat, a través d’una sèrie de programes i activitats orientades a les seues associacions membres.

Visió

COCEMFE València, desitja ser reconeguda a València, i per la resta de federacions i confederacions que conformen COCEMFE, com a referent en matèria de coordinació associativa, augmentant al mateix temps la representativitat del sector de la discapacitat en la província de València.

Valors

Qualitat i transparència de l’organització i totes les seues activitats, Compromís, Eficàcia, Responsabilitat, Democràcia, Solidaritat, Igualtat i Respecte a la dignitat de les persones.

Organigrama

Organigrama COCEMFE Valencia

Junta Directiva

La junta directiva de COCEMFE València està formada per:

Junta COCEMFE Valencia

Equip de Professionals

 • Amparo
 • Fran
 • Katherine
 • Lucía
 • Carolina (Téc. Integración Laboral)
 • Estela (Téc. Integración Laboral) 
 • Mayte (Téc. Integración Laboral)
 • Rubén (Téc. Integración Laboral)
 • Teresa (Téc. Integración Laboral)
 • Alejandro (Trabajador Social)
 • Amparo (Trabajadora Social)
 • Ana (Psicóloga)
 • Laura (Terapeuta Ocupacional)
 • María José (Trabajadora Social)
 • Ana
 • Ana Claudia
 • Gonzalo
 • Gladys
 • Lidia
 • Maribel
 • Mercedes
 • Társilo
 • Tamara
 • Verónica
 • Yesica
 • Zulima
 • Alberto
 • José Miguel