COCEMFE València amb el suport de la Fundació Bancària “laCaixa” continua fomentant la automía personal

COCEMFE València està desenvolupant el projecte “Foment de l’Autonomia Personal per a persones amb gran discapacitat física”, amb el qual s’està atenent persones amb gran discapacitat, facilitant-los serveis professionals que emplenen les ajudes necessàries per al desenvolupament de les activitats de la vida diària punt a nivell personal, sanitari, social, laboral, etc.

Aquest projecte s’executa gràcies a la subvenció de 24.000 euros procedent de la Convocatòria “Promoció de l’Autonomia personal i atenció a l’envelliment, la discapacitat i a la malaltia 2020” en el marc del Programa d’Ajuda a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació Bancària “laCaixa”, i a altres subvencions públiques i privades.

 

És un projecte que està prestant a 41 persones amb gran discapacitat, un conjunt de serveis integrats que els permet realitzar de manera independent aquelles activitats per a les quals requereix ajuda de tercera persona, proporcionant-los una millora en la qualitat de vida tant a elles com als seus familiars de suport. Serveis d’atenció social, de suport psicològic individual i grupal, de teràpia ocupacional i de suport en les activitats de la vida diària bàsiques (relacionades amb l’acte manteniment), instrumentals (compres, gestions i tràmits, preparació de menjar…) i avançades (acompanyament en els seus interessos personals).