COCEMFE València ha dut a terme un programa de Vida Independent per a persones amb gran discapacitat

COCEMFE València ha dut a terme durant 2020 un programa d’intervenció integral dirigit a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica, on s’han desenvolupat plans individuals/itineraris de vida independent.

El programa ha promogut la vida independent a 28 persones amb gran discapacitat física i/o orgànica, a través de la prestació de serveis que han emplenat els suports necessaris per al desenvolupament de les activitats de la vida diària punt a nivell personal, sanitari, social, laboral, etc; serveis d’atenció social, de suport en activitats de la vida diària bàsiques i instrumentals, de suport psicològic individual i grupal i serveis de teràpia ocupacional.

Encara que el 2020 ha sigut un any convuls i d’adaptació a la nova situació, s’han continuat prestant tant telemàtica com presencialment tots serveis, amb totes les mesures de seguretat i de protecció pertinents.

El programa “Per una Vida Independent per a persones amb gran discapacitat física i/o orgànica”, s’ha dut a terme gràcies a la subvenció de 24.195€ procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, entre altres.