COCEMFE València està desenvolupant el Programa de Descans y Recolzament a famílies cuidadores

COCEMFE València està duent a terme durant 2019 un programa dirigit a famílies cuidadores de persones amb discapacitat, amb l’objectiu de millorar la seua qualitat de vida, ateses les necessitats soci-sanitàries que presenten.

El programa “Descans i suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència”, s’està executant gràcies a la subvenció de 27.611,96€ procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El programa enfoca el seu treball en la millora de la qualitat de vida de les famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència, alleujant la sobrecàrrega física, psíquica i emocional d’aquestes i que repercutirà positivament en la vida de les pròpies persones amb discapacitat.  

 

En aquest es presten serveis especialitzats, que atenen professionalment i des d’una perspectiva integral, a famílies cuidadores, sempre dins de l’entorn propi i amb intervencions que potencien el desenvolupament personal de la persona; servei d’atenció social, de suport i descans dins i fora del domicili familiar, de suport psicològic individual i grupal i d’assessorament i entrenament individualitzat en l’ús de productes d’ajudes tècniques de suport i assessorament en adaptacions en la llar.

De gener a juny s’ha atés 21 familiars, oferint 703 serveis que sumen un total de 715 hores d’atenció directa.