COCEMFE València finalitza el I TALLER “FOMENT DE LA CULTURA DE LA TRANSPARÈNCIA EN LES ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT”

COCEMFE València ha realitzat durant aquest mes de Setembre l’I TALLER “FOMENT DE LA CULTURA DE LA TRANSPARÈNCIA EN LES ASSOCIACIONS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT” per a les seues associacions federades.

El projecte ha consistit en l’elaboració i posterior difusió de la nostra “Guia de Transparència i bon govern per a entitats de COCEMFE València”. La guia està disponible en format digital en la nostra web cocemfevalencia.org

D’altra banda, realitzem una formació grupal i assessorament personalitzat amb diverses entitats de la nostra federació.

En la formació destaquem i consolidem els següents objectius:

– Promoció de la cultura de la transparència a les entitats i la població en general.
– Coneixement de legislació vigent relacionada.
– Promoció de publicitat activa d’informació d’interés general.
– Foment de la participació per part de persones associades i població en general.

El taller es va realitzar en modalitat EN LÍNIA i va participar en la formació diferents persones de l’equip tècnic de COCEMFE València, destacant el caràcter pràctic de la formació amb l’objectiu d’implementar accions concretes i pràctiques que ajuden les entitats a integrar la transparència associativa com un valor emergent en les nostres entitats.

COCEMFE València continuarà apostant per aquesta mena d’accions que millore la cultura de la transparència i bon govern de les nostres entitats federades amb l’objectiu de crear una xarxa de treball que faça costat a les associacions en tot el relacionat amb la transparència, sobretot en l’incentiu de la publicació activa d’informació de qualitat.

El projecte s’ha realitzat gràcies a l’Ajuntament de València dins de les Subvencions a projectes d’educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2020 amb una quantia de 2.970,69 €