La Diputació de València dóna suport a la participació en COCEMFE València”

El projecte “PARTICIPA +” s’ha dut a terme aquest 2021, gràcies a la subvenció de 5.500€ procedent de la Convocatòria de Subvencions a entitats associatives de la província per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública de la Diputació de València, entre altres.

El projecte ha tingut com a objectiu fomentar la participació del moviment associatiu de discapacitat, a través d’una labor conjunta entre elles, amb la finalitat de fer visible les necessitats del col·lectiu i demandar canvis enfront d’aqueixa situació.
En el projecte s’han dut a terme reunions inter associatives mensuals (comissions de treball d’accessibilitat, salut i contra la bretxa digital), a les quals van assistir representants (junta directiva, associats i associades, voluntaris/ies i col·laboradors/es) de les diferents associacions de discapacitat federades, com un espai d’intercanvi d’informació, d’anàlisi de la situació actual de la discapacitat i de redacció de propostes de millora dirigits als organismes públics i privats responsables.