COCEMFE València ha dut a terme el Programa de Descans i Suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència.

COCEMFE València ha dut a terme durant 2020 un programa dirigit a familiars cuidadors de persones amb discapacitat, atenent les seues necessitats soci-sanitàries, millorant així la seua qualitat de vida.

El programa “Descans i suport a famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència”, s’ha executat gràcies a la subvenció de 22.821€ procedent de la Convocatòria per a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El programa ha enfocat el seu treball en la millora de la qualitat de vida de les famílies cuidadores de persones amb discapacitat en situació de dependència, alleujant la sobrecàrrega física, psíquica i emocional d’aquestes i que ha repercutit positivament en la vida de les pròpies persones amb discapacitat.


En aquest programa han prestat serveis professionals, integrals i especialitzats a 25 famílies cuidadores, sempre dins de l’entorn propi i amb intervencions que han potenciat el seu desenvolupament personal; servei d’atenció social, de suport i descans dins i fora del domicili familiar, i de suport psicològic individual i grupal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.