COCEMFE València desenvoluparà el projecte fomente de l’autonomia personal per a persones amb gran discapacitat física o orgànica

COCEMFE València desenvoluparà durant el 2020 el projecte Foment de l’autonomia personal per a persones amb gran discapacitat física o orgànica.

Projecte integral dirigit a persones amb gran diversitat funcional (discapacitat física i mobilitat reduïda), amb el qual prestarà un conjunt de serveis a persones amb gran discapacitat, oferint-los la possibilitat de realitzar de manera independent aquelles activitats per a les quals requereixen ajuda de tercera persona, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, l’autonomia personal i la inclusió social i poder afavorir així la permanència en l’entorn en el qual desenvolupen la seua vida.

Aquest projecte s’executarà gràcies a la subvenció de 10.473 euros procedent de la Convocatòria de Subvencions per a la realització de projectes d’Intervenció en l’Àmbit de l’Acció Social de l’Ajuntament de València, entre altres que rep COCEMFE València.

En aquest projecte es prestarà un conjunt de serveis especialitzats, que atenen professionalment i des d’una perspectiva integral, a persones amb gran discapacitat física o orgànica en situació de dependència, sempre dins de l’entorn propi i amb intervencions comunitàries que potencien el desenvolupament d’una vida autònoma. Serveis especialitzats com ara de suport en la rehabilitació, serveis d’informació, orientació i suport en la cerca de recursos, serveis d’acompanyament, serveis d’informació i suport per a la utilització autònoma de mitjans de transport públic adaptats, serveis d’aprenentatge de l’ús de sistemes de comunicació alternatius i serveis de suport en activitats de cura personal.