Sessió de març de la Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es va reunir el dia 3 de març de 2020 en la seua reunió mensual.

Els principals temes tractats van ser els següents:

Presentat l’Informe sobre actualització de problemes de l’EMT.


Entrevistes prèvies preparatòries per a les Jornades Espai Públic Accessible i Inclusiu.

Presentades les al·legacions al Reglament del Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat i l’estatut de/de la Defensor/a de les Persones amb Discapacitat de la ciutat de València. Seguiment de la seua publicació.

Sol·licitada l’ampliació de l’espai reservat a PMR en les mascletaes.

Informació sobre el projecte de parc inclusiu al carrer dels lleons.

Proposta de sol·licitud de places d’aparcament reservades per a PMR en el tram de l’Albereda enfront de la Ciutat de les Arts i les Ciències, prop dels accessos de baixada al llit del riu.

Informació sobre la recent reunió de la Mesa de la Mobilitat.

Informació sobre la futura Llei d’Accessibilitat de la CV.

Preparada modificació de la informació sobre ús de la Targeta d’estacionament a la ciutat de València continguda en l’Informe de COCEMFE estatal sobre el seu ús en capitals de província, incorporant els canvis per les noves Ordenances de la pròpia Targeta i de Mobilitat.

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es reuneix normalment els primers dimarts de mes i disposa del següent correu electrònic: accesibilidad@cocemfevalencia.org