COCEMFE València ha desenvolupat el Projecte Foment de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional

COCEMFE València ha desenvolupat durant el 2018 i 2019 el projecte Foment de l’autonomia personal per a 41 persones amb diversitat funcional (discapacitat física i/o orgànica) , oferint-los la possibilitat de realitzar de forma independent aquelles activitats per a les que requeria d’ajuda de tercera persona, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, l’autonomia personal i la inclusió social i poder afavorir així la permanència en l’entorn en què desenvolupen la seua vida.

Este projecte s’ha executat gràcies a la subvenció de 11.567 euros procedent de la Convocatòria de Subvencions per a la realització de projectes d’Intervenció en l’Àmbit de l’Acció Social de l’Ajuntament de València, entre altres que rep COCEMFE València.

En este projecte s’ha prestat un conjunt de servicis especialitzats, que han atés professionalment i des d’una perspectiva integral, a persones amb diversitat funcional (discapacitat física i/o orgànica) en situació de dependència, sempre dins de l’entorn propi i amb intervencions comunitàries que han potenciat el desenvolupament d’una vida autònoma, partint de l’establiment del benestar bio-psico- social de la persona.

Servicis especialitzats com ara servicis de suport en la rehabilitació, servicis d’informació, orientació i suport en la busca de recursos, servicis d’acompanyament, servicis d’informació i suport per a la utilització autònoma de mitjans de transport públic adaptats, servicis d’aprenentatge de l’ús de sistemes de comunicació alternatius i servicis de suport en activitats d’atenció personal.