COCEMFE València està desenvolupant el Projecte Foment de l’Autonomia Personal per a persones amb gran discapacitat física

COCEMFE València està desenvolupant el projecte “Foment de l’Autonomia Personal per a persones amb gran discapacitat física”, amb el que s’està atenent persones amb gran discapacitat, facilitant-los servicis professionals que òmpliguen les ajudes necessàries per al desenvolupament de les activitats de la vida diària tant a nivell personal, sanitari, social, laboral, etc.

Este projecte s’està executant gràcies a la subvenció de 36.000 euros procedent de la Convocatòria “Promoció de l’Autonomia personal i atenció a l’envelliment, la discapacitat i a la malaltia 2018” en el marc del Programa d’Ajuda a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació Bancària “laCaixa”, i a altres subvencions públiques i privades.

En esta convocatòria s’impulsa projectes dirigits a fomentar la vida independent, l’autonomia personal i l’atenció integral a les persones amb discapacitat o que, per envelliment o malaltia, patisquen el deteriorament de les seues capacitats i de la seua salut. És un projecte que està prestant un conjunt de servicis integrats que es van articulant individualment, oferint a la persona amb gran discapacitat, la possibilitat de realitzar de forma independent aquelles activitats per a les que requerix ajuda de tercera persona, proporcionant-los una millora en la qualitat de vida tant a elles com als seus familiars de suport. 

En ell s’estan prestant un conjunt de servicis professionals com ara; suport en activitats d’higiene i neteja personal, suport en la rehabilitació, informació, orientació i suport en la busca de recursos; suport en la utilització de sistemes alternatius de comunicació; acompanyament; respir familiar, suport psicològic individual i grupal i teràpia ocupacional.