La Fundació Obra Social de la Caixa, subvenciona el programa INCORPORA d’atenció a persones amb discapacitat i exclusió social

A data 30 juliol del 2019, a falta de cinc mesos per a la finalització del programa, COCEMFE València, aconsegueix el 92% de les insercions previstes, obtenint ocupació a un total de 65 persones amb discapacitat.


A més, hem atés fins hui més de 270 persones, gestionats unes 84 ofertes, captades gràcies a les més de 76 empreses visitades.


Aquests resultats són optimistes respecte a les tendències actuals de ressorgiment del mercat laboral, la qual cosa comporta a un increment en captació de més ofertes que es tradueix en un major nombre d’insercions.

Gràcies a iniciatives com les portades per Obra social de la Caixa, permeten la incorporació al mercat laboral de persones les possibilitats de les quals d’inserció estan seriosament minvades.