Sessió d’octubre de la Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es va reunir telemàticament el dia 5 d’octubre de 2021. Es van tractar els següents temes:

S’ha rebut resposta de la Demarcació de Costas a l’escrit i Informe, presentat sobre els problemes d’accessibilitat en el Passeig Marítim de València i en els seus accessos, dient que quan reben el projecte tècnic de l’Ajuntament el valoraran, elevaren consultes a l’Administració autonòmica i emetran resolució podent autoritzar les obres.

S’informa sobre les novetats en el Metre: Instal·laran sistema d’accionament d’ascensors amb comandament a distància en 6 estacions més: Túria, Torrent avinguda, Mislata, Marítim, Patraix i Safranar. Canviaran la cabina a una més àmplia en Nou d’Octubre. Ja s’ha signat el contracte per a la modificació de les primeres portes de cada tren per a canviar el sistema d’obertura de les manetas per polsadors a baixa altura amb possibilitat d’obertura automàtica o pel maquinista. En les plataformes PMR s’han fet les modificacions del projecte amb els problemes d’algunes andanes de superfície molt estrets.

En EMT continuen amb la instal·lació de les noves marquesines i amb la preparació de la campanya conjunta amb les entitats del Consell Consultiu per a fomentar l’ús del transport públic.

Es va presentar escrit a la regidoria de Mobilitat Sostenible sol·licitant la restitució de les 3 places d’aparcament per a PMR suprimides davant de la Ciutat de la Justícia i la dotació d’altres més en la rodalia.

Es va informar sobre la reunió mantinguda a l’Ajuntament per a ultimar la campanya de sensibilització sobre el bon ús de les places d’aparcament per a PMR.

S’ha presentat nou escrit a la Gerent de l’Hospital General reiterant resolguen els problemes de les places d’aparcament per a PMR.

Es va fer una valoració del servei d’ajuda al bany en els punts accessibles de la platja de València.

Es va informar de la publicació en el BOE de l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, que entrarà en vigor el 2 de gener de 2022 i substituirà a l’actual Ordre VIV/561/2010 per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Es va informar del treball de redacció de l’esborrany de l’Ordenança Municipal d’Accessibilitat Universal de València en la Comissió d’Accessibilitat del Consell Municipal de la Discapacitat.

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es reuneix normalment els primers dimarts de mes i està oberta a la participació de totes les associacions membres. Disposa del següent correu electrònic: accesibilidad@cocemfevalencia.org