Nova comissió “Contra la bretxa digital” de COCEMFE València

El 19 de maig la Comissió “Contra la Bretxa Digital” de COCEMFE València es va reunir de nou, donant un interessant impuls a les àrees en les quals s’està treballant.

* AREA: “Contra la Bretxa Digital” que pateixen durant molts anys les persones que precisen de “ajudes tècniques” “productes de suport” per a per a comunicar-se i per a facilitar-los les seues activitats bàsiques de la seua vida diària #ABVD.
Persones amb discapacitat, que per tindre problemes de parla, comunicació, de mobilitat en els seus membres superiors o inferiors, els impedeixen realitzar accions quotidianes amb plena autonomia i independència, requerint ajudes tècniques o productes de suport que no poden accedir a ells o desconeixen la seua existència

* AREA: “Contra la Bretxa Digital” de la dona amb Discapacitat Física o Discapacitat Orgànica Dones majors i joves amb discapacitat, més afectades per la bretxa digital durant la pandèmia i han patit el doble, l’exclusió social / digital, per “ser dona” per “ser dona amb discapacitat” en haver patit exclusió social al llarg de la seua vida, en els seus estudis i en les seues ocupacions.

* AREA: Contra la bretxa digital amb la “Accessibilitat Web” que aporta el programa inSuit guardonat amb el premi Reina Letizia en Tecnologies de l’Accessibilitat”

Accions de difusió i formació de les facilitats que aporten les eines del programa d’accessibilitat web inSuit instal·lat actualment en la web de COCEMFE CV i COCEMFE ALACANT i pròximament en COCEMFE València. Ens disposem a treballar units contra la bretxa digital per a sensibilitzar i promoure que des de les administracions públiques complisquen amb els estàndards i normatives de l’accessibilitat web que recull el Reial decret 1112/2018, la moratòria del qual va culminar el 20 de setembre de 2020. Reial decret, què exigeix als llocs web i Apps mòbils de l’Administració Pública ser accessibles. Actualment multitud d’ajuntaments i Governs Autonòmics estan actualitzant amb inSuit els seus webs per a complir aquest decret i facilitar a la ciutadania l’accés a la informació sense cap exclusió.


* AREA: APP: “TORRENT ACCESSIBLE”.
Torrent Accessible’, l’app posada en marxa per l’Associació membre de COCEMFE València. ASIDIT Torrent, i que recull el grau d’accessibilitat dels establiments del municipi amb l’objectiu d’aconseguir que Torrent siga una ciutat per a tots i totes eliminant tot tipus de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de mobilitat.