Sessió de novembre de la Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es va reunir el dia 5 de novembre en la seua reunió mensual.

Els principals temes tractats van ser els següents:

Informació sobre la reunió mantinguda amb el regidor de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, sobre l’esborrany de Reglament que regularà la posada en marxa del control d’accés del trànsit a l’Area de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord mitjançant les cambres de reconeixement de les matrícules, i com salvaguardar el dret de les persones titulars de la targeta d’estacionament, a estacionar en les zones verda i taronja, en les quals la comprovació d’autorització es fa mitjançant vehicles amb cambra de reconeixement de matrícula. L’esborrany de reglament d’accés a les APR preveu que les persones titulars de la targeta (com tots els que tenen dret) cursaran una sol·licitud d’autorització permanent (per a 5 anys), presentant-la en el model oficial en una oficina de l’Ajuntament, i se’ls donarà un codi i una clau d’usuari amb els quals podran donar d’alta el vehicle que desitgen, o donar-lo de baixa o canviar-lo sempre que vulguen. 

 

Li plantegem incorporar que per a tramitar una autorització puntual es puga fer per la web, per e-mail o per telèfon, especialment per a casos de visitants amb targeta d’estacionament perquè no hagen d’anar presencialment a fer la sol·licitud; que quan comuniques un canvi de vehicle per telèfon et manen un justificant de recepció per e-mail o SMS; que en les entrades a la zona posen informació en els cartells que remeten a la web perquè sàpies que pots tramitar una autorització puntual fins a 72h després d’entrar. Tot això li va semblar bé. Perquè no et multen si aparques en les zones verda o taronja quan passa el cotxe que reconeix les matrícules, li vam proposar utilitzar la mateixa base de dades dels vehicles ja autoritzats per a entrar en l’APR i també li va semblar bé.

Li plantegem la necessitat d’una altra reunió per a tractar sobre l’EMT, avançant-li alguns temes com que en els autobusos de l’última remesa incorporats es blega la rampa en pujar amb la cadira sobre ella i haurien de reclamar-li al fabricant perquè les canvie, al que va dir que sí i que no sabia res; que vagen amb compte amb això per als pròxims que incorporen, que porten lloc per a 2 persones en cadira de rodes i la canceladora a la porta central i a més baixa altura; que cal arreglar el servei especial porta a porta… Ens va proposar constituir una “Taula de treball permanent” amb l’EMT, la qual cosa ens va semblar bé, i va quedar a convocar prompte una primera reunió.

Informació sobre el nou Reglament de l’EMT, que es va publicar en el BOP el 24 d’octubre i entrarà en vigor a mitjan novembre, en el qual han acceptat pràcticament tot el que els vam proposar. Incorpora moltes novetats i remarca altres importants: 

• Tots els seients de l’autobús seran d’ús preferent per a persones amb dificultats de mobilitat, dones embarassades, persones majors, persones que porten bebés als seus braços…i hi haurà uns reservats per a persones amb discapacitat.
• Tots els autobusos en servei estaran dotats de rampa, garantint el seu funcionament i substitució al més prompte possible en cas d’avaria, per un autobús igualment adaptat.
• Han de parar en les parades quan hi haja una persona invident o amb mobilitat reduïda (cadires de rodes, crosses o caminador) encara que no faça senyal alçant el braç.
• Poden pujar i baixar per la rampa les persones usuàries de cadira de rodes, carro gemelar, o caminador (o quan l’accés a l’autobús resulte dificultós); en principi, només amb arrodillamiento per a persones amb crosses, dificultats o edat avançada. Si no funciona la rampa automàtica i disposa de manual, la persona conductora extraurà manualment dita rampa.
• Per a la ubicació en la zona de posicionament es tindrà en compte que aquesta zona és d’utilització preferent de les persones que usen cadires de rodes, devent les persones que viatgen amb carro de bebé cedir aquest espai a les quals viatgen en cadira de rodes. En situació de falta d’espai a bord de l’autobús reservat a aquest efecte, sempre tindran preferència en aquest ordre: les persones que usen cadires de rodes sobre els carrets de bebé; les cadires o carros de bebé sobre maletes i carros de la compra, i finalment les bicicletes plegades i vehicles de mobilitat personal plegats. En cas de dubte, la persona conductora ostenta l’última decisió per a permetre el seu accés i permanència, sempre en funció de les circumstàncies d’ocupació.

Informació sobre les activitats per l’accessibilitat realitzades en el mercat de Rojas Clement els dies 23 al 26 d’octubre, en col·laboració amb l’associació Rs+Pimes i el seu Projecte Social SOLIDARIS “Mercats+Solidaris, i l’informe d’accessibilitat elaborat per a enviar-los a RS+Pimes.

Informació sobre Renfe Rodalia i la tramitació de la demanda de Fiscalia. Segueixen els problemes i quedem a estudiar alguna possible acció.

Sobre FGV, estem pendents de la reunió que sol·licitem amb el seu Director Gerent.

Platges: Recopilar totes les dades per a avaluar la campanya d’enguany i presentar propostes per a l’estiu que ve.

 Sobre el tema que el 4 de desembre farà 2 anys des que es va complir la data en la qual és exigible l’accessibilitat en tots els espais públics urbanitzats, edificis i mitjans de transport, quedem a elaborar un Manifest per l’Accessibilitat i divulgar-lo en un acte públic, amb la possibilitat de manar-lo a tots els ajuntaments, a més del de València i Generalitat.

També van vindre a informar-nos, d’una corredoria d’assegurances, sobre una assegurança que estan preparant de responsabilitat civil per a cadires de rodes que cobriria també les bicicleta de mà i van quedar en què ens manarien per escrit les diferents opcions quan ho tingueren clar.

Sobre l’App del servei especial de l’EMT en prova pilot, que sembla que a molts no els funciona, cal reiniciar l’aplicació perquè funcione (es pot contactar amb Carlos) i convé continuar utilitzant-la per a poder acabar la prova pilot.

La Comissió d’Accessibilitat de COCEMFE València es reuneix normalment els primers dimarts de mes i disposa del següent correu electrònic: accesibilidad@cocemfevalencia.org